Distriktsstyrelsemöte 10

Datum/Tid
2020 02 19
18:00 - 21:00

Plats
Skolhuset

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt tionde möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1566475900uks@t1566475900eilsn1566475900ak1566475900 eller es.ss1566475900uks@e1566475900dnaro1566475900fdro1566475900