Distriktsstyrelsemöte 10

Datum/Tid
2020 02 19
18:00 - 21:00

Plats
Skolhuset

Kategorier


Distriktsstyrelsen möts för sitt tionde möte för det här verksamhetsåret.

Som medlem i SKUSS är du välkommen att delta på distriktsstyrelsemöten.

Du har ingen rösträtt, men får yttra dig i vissa frågor. Är du intresserad av att delta på ett möte så hör av dig i förväg till es.ss1582335128uks@t1582335128eilsn1582335128ak1582335128 eller es.ss1582335128uks@e1582335128dnaro1582335128fdro1582335128