DISKUSS med biskop Eva

Datum/Tid
2016 10 11
18:00 - 20:00

Plats
Stockholms Stiftskansli

Kategorier


Detta är ett äldre arrangemang. För detaljinfo, kontakta kansliet.

På DISKUSS möts vi för ett samtal om ett tema. Efter lite fika får en inbjuden gäst berätta kort om temat och sina tankar kring det. Sedan släpps diskussionen fri och vi får lära av varandra.