Under Distriktsårsmötet beslutades det att tillsätta en arbetsgrupp gällande Husarö framtid. Syftet med arbetsgruppen är att undersöka lägerplatsen på Husarö. Specifikt ska svårigheter och möjligheter undersökas. Resultatet ska sedan förmedlas till DÅM 2023 för beslut.

Arbetsgruppen håller just nu på att undersöka olika strategier för Husarö och kommer under hösten hämta in åsikter och tankar från medlemmar. Vet du redan nu att din lokalavdelning/församling vill vara med och bidra i detta arbete? Kontakta i så fall