Var med och tyck till om SKUSS läger genom att svara på denna enkät. Alla medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift får svara på enkäten, hjälp oss att sprida enkäten till din lokalavdelning. Enkäten har skapats för att ge oss viktig information om hur vi som organisation kan skapa läger som ni medlemmar önskar.

Enkäten är framtagen av arbetsgruppen som tillsattes efter DÅM 2022 och som har i uppdrag att undersöka Husarös framtid. Vill du veta mer om detta arbete? Hör av dig till