Distriktsårsmöte 2023

Datum/Tid
2023 04 22
00:00

Kategorier


Välkomna till Distriktsårsmötet för 2023

KALLELSE TILL DÅM 2023

På årsmötet har medlemmarna makten.
2023 års Distriktsårsmöte kommer påverka och ta beslut om framtida verksamhet för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift. Vi kommer att välja en ny styrelse, valberedning och ombud till Riksårsmötet.

När: 22 april 2023.
Var: Markuskyrkan, Malmövägen 51, T-bana Björkhagen
Tid: Incheckning från 8.30, mötet börjar 9.00.
Vad: Årsmöte för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms Stift
Anmälan: Anmäl dig på medlemssidorna här. Sista anmälningsdag är den 12 april.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingarna uppdateras fram till årsmötet, var uppmärksam på vilken version du läser. Bokslut och sakrevisionsberättelse tillkommer närmare årsmötet.

Årsmöteshandlingar 2023 v.4

Rapport från arbetsgruppen om Husarö lägerplats
Under DÅM 2022 beslutade årsmötet att tillsätta en ny arbetsgrupp för att granska Husarö lägerplats och verksamheten som genomförs där. Denna arbetsgrupp har under året jobbat och tagit fram följande material.

Rapport om Husarö lägerplats

Sammanställning av enkätundersökningen ”Läger inom SKUSS”

Ekonomiskt underlag

Teknisk guide till Suffra
Här finns en teknisk guide till hur Suffra, vårt röstningsverktyg, fungerar.

Teknisk guide för Suffra

Propositioner
Distriktsstyrelsen har skrivit ett antal propositioner till årsmötet. Här kan du läsa förslag på verksamhetsplan, tillägg till verksamhetsplan samt förslag på motion till RÅM:

Proposition 2023:1: Verksamhetsplan 2023/24 med preliminära mål för 2024/25

Proposition 2023:2 Budget 2023-2024

Tillägg proposition 2023:2:1: Budget 2023/24

Proposition 2023:3: Tillägg till verksamhetsplanen 2023/24

Proposition 2023:4 Motion till RÅM

Inkomna motioner 

Motion 2023.1 Utredning av SKUSS arrangemang utifrån ett inkludering- och tillgänglighetsperspektiv

Motion 2023.2 Mental health run

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Nominera till förtroendeuppdrag
Är du intresserad av att bli ledamot i distriktsstyrelsen, delta på Riksårsmötet, sitta i presidiet eller ha något annat av våra förtroendeuppdrag? Eller känner du någon som skulle passa perfekt för något av uppdragen? Läs mer om uppdragen och nominera på nominera.se/skuss

Ombudsfördelning
Här hittar du den preliminära ombudsfördelningen för lokalavdelningar (hur många ombud varje lokalavdelning får skicka).
Preliminär ombudsfördelning 2023

Motioner
Har du som medlem eller ni som lokalavdelning något förslag på förändringar, något som ni vill genomföra eller som saknas? Skriv in en motion eller flera! Här kan du läsa mer om hur du skriver en motion. Vi behöver ha motionen hos oss senast den 1 april. Skicka den till motion@skuss.se eller Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, c/o Stockholms stift, Box 16306, 103 25 Stockholm.